פריטי מידע בנושא "אנשי מקצוע"

  • אשל, בשיתוף משרד הבריאות, האגף לגריאטריה היחידה לפיזיותרפיה, שמחים להודיע על פתיחת חטיבה נוספת במסגרת התכנית ללימודים מתקדמים בטיפול בזקנים לפיזיותרפיסטים. אוכלוסיית הזקנים במוסדות לטיפול ממושך הולכת ומזדקנת, צרכיה הבריאותיים והתפקודיים משתנים, והשהות במוסד הופכת לממושכת יותר.קורס זה פותח על מנת לתת מענה לצרכים ולאתגרים הרבים העומדים בפני פיזיותרפיסטים במסגרות לטיפול ממושך אשר עוסקים בטיפול במטופל הסיעודי ובמטופל תשוש הנפש. מטרות הקורס: להקנות ידע עדכני בהיבטים סיעודיים בטיפול הפיזיותרפיסט בזקן. ולהגדיר גישה טיפולית מתאימה למטופל הסיעודי ולמטופל עם דמנציה. תנאי קבלה:פיזיותרפיסטים בעלי תעודת...
  • קורס ייחודי ובלעדי למערכת הבריאות בנושא זיהוי והפעלת התערבות ראשונית  בתחום ההתעללות בזקנים והזנחתם.שלב האיתור והזיהוי הוא שלב קריטי ומהווה צעד ראשון בטיפול בבעית ההתעללות וההזנחה .ללא האיתור והזיהוי לא תיתכן התערבות ובלעדיה לא תפסק הפגיעה.לאנשי המקצוע  במערכת הבריאות יש תפקיד מרכזי באיתור וזיהוי של מצבי התעללות והזנחה של זקנים. נושאי הלימוד: הגדרות וזיהוי התעללות והזנחה, גיוס הקרבן לגילוי וחשיפה של התעללות והזנחה, הערכת סיכון להתרחשות התעללות, היבטים חוקיים בהתמודדות עם הבעיה,  גיוס שותפי תפקיד ועבודת הועדה לאיתור, זיהוי ודיווח על התעללות 
  • הקורס נבנה על מנת לתת מענה לצורכיהם של אנשי מקצוע  המובילים את תחומי ניהול שרות  במסגרות לטיפול ממושך ובשירותים המשרתים זקנים. לצד הטיפול בזקנים נדרשים מנהלי תחומים במקצועות השונים  לדאוג לקידום התחום בארגונם, לעבוד עם שותפי תפקיד מגוונים ובעלי אינטרסים שונים, לתכנן תכניות עבודה, לבצען ולהעריכן. קורס זה נבנה על מנת לסייע למנהלי התחומים בשירותים לזקנים להתמודד עם אתגרים אלו. מטרות הקורס: המשתתפים ימפו את האתגרים הניהוליים, יקבעו מטרות יתכננו תכניות עבודה ויקבעו יעדים רלוונטיים. בנוסף הם יזהו את שותפי התפקיד שלהם בארגון ויכירו דרכים לשפר את עבודת הצוות עמם.כמו כן המשתתפים יקיימו תקשורת אפקטיבית...
  • צרכי אוכלוסיית הזקנים עם דמנציה דורשים הבנה עמוקה ברמה רגשית ומעשית כאחד, מעבר לידע והבנת התופעה. דרושות מיומנויות טיפול והתנהגויות ייחודיות ופיתוח התייחסות מתאימה למגוון מצבים בחיי היום יום של הזקן ומשפחתו. תכני הקורס נבנו תוך התייחסות לצרכים המעשיים של משימות הטיפול המתמשך ובהתאם לגבולות התפקיד, הידע והניסיון של העובדים. אוכלוסיית היעד הקורס מיועד לעובדים סמך מקצועיים העובדים עם זקנים עם ירידה קוגניטיבית ודמנציה מטרות הקורס: הקניית ידע והבנה על מהות מחלות הדמנציה השונות, הקנית מיומנויות לתקשורת וטיפול בזקנים עם ירידה קוגניטיבית ודמנציה. תכני הקורס: מפגש בין העובד לאדם עם דמנציה, ירידה...
  • מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי בהמשגה ותיאוריות בנושא רוחניות בכלל ורוחניות וזקנה בפרט, הקניית ותרגול כלים, מיומנויות והתערבויות מהעולם הרוחני לאיש המקצוע בתחום הזקנה, פיתוח מודעות וגישה חיובית להיבט הרוחני בטיפול בזקנים, בני משפחה וצוות במרכזי יום.נושאי לימוד: מה בין ליווי רוחני וטיפול? הגדרות של רוחניות פסיכוסינטזה - מפת עבודה לשילוב ליווי רוחני בעבודה הטיפולית. כלים של ליווי רוחני - תשאול רוחני ותרגול רוחני, עבודה עם טקסטים שונים, עבודה בכלים יצירתיים, ההיבט הרוחני בעבודת אנשי המקצוע: עבודה סוציאלית, סיעוד, ריפוי בעיסוק, רפואה , ליווי רוחני ובהיבט רב תרבותי ובהיבט היהודי, הצגת מקירם ודיון...
  • מטרת הקורס: הקניית כלים לביצוע הערכת תלות לפי עקרונות מקצועיים ועל פי חוק הסיעוד. נושאי הלימוד: חוק סיעוד, הזכאות לגימלת סיעוד, תפיסת תפקיד המעריך, דוח הערכה תפקודית-מבנה ואיסוף מידע, כניסה לבית הנבדק, איסוף מידע וניתוחו, ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה, השחה והפרשות. שותפים: המוסד לביטוח לאומי
  • מטרות הקורס: הרחבת הידע, מידע על שירותים רלוונטים והמיומנויות הנדרשות לסיוע לבני השפחה המטופלים בקרב אנשי המקצוע בתחום הזיקנה נושאי לימוד: ידע תיאורטי ויישומי עדכני בתחום בני משפחה מטפלים, מידע עדכני על שירותים המיועדים לבני משפחה מטפלים, יכירו ויתרגלו מיומנויות אבחון והתערבות בבני משפחה מטפלים, יפתחו מודעות עצמית כאנשי מקצוע המטפלים בבני משפחה מטפלים.
  • מטרת הקורס: הכרות עם מחלות הדמנציה, על כל מרכיביהן והיבטיהן ורכישת גישה מקצועית לטיפול ותקשורת מול זקנים עם דמנציה. בנוסף, ייעוץ והכוונת בני משפחה, הדרכת מטפלים וצוות.נושאי הלימוד: מחלות הדמנציה, היבטים רפואיים, אבחנתיים, התנהגותיים וסיעודיים. מימנויותתקשורת והעקרונות טיפול בזקנים עם דמנציה, המערכת המטפלת בזקנים עם דמנציה: בני משפחה, המטפלים השונים ותפיסת תפקיד איש המקצוע. חוק ואתיקה.
  • שיטת התיקוף פותחה ע"י גב' נעמי פייל, עו"ס ומנהלת המכון להכשרה ל-Validation בארצות הברית.השיטה מבוססת על מתן תוקף לרגשותיהם של זקנים עם דמנציה, קבלתם תוך אמפטיה, ושמירה על כבודם.השיטה ייחודית בכך שהיא מאפשרת להתמודד ביעילות עם בעיות התנהגות מהן סובלים זקנים אלו. מטרות הקורס 1.      המשתלמים יכירו את שיטת התיקוף ואת עקרונותיה 2.      המשתלמים יהיו בעלי מיומנות להפעיל את השיטה ברמה הפרטנית יעדי הקורס  המשתלמים יזהו את השלבים השונים בדמנציה ויתאימו את טכניקות הטיפול המתאימות לכל שלב ע"פ שיטת התיקוף. המשתלמים יכירו שיטות טיפול אחרות וישוו ביניהן לבין שיטת התיקוף. אוכלוסיית היעד  עובדים עם זקנים עם...