פריטי מידע בנושא "תל השומר"

  • שיטת התיקוף פותחה ע"י גב' נעמי פייל, עו"ס ומנהלת המכון להכשרה ל-Validation בארצות הברית.השיטה מבוססת על מתן תוקף לרגשותיהם של זקנים עם דמנציה, קבלתם תוך אמפטיה, ושמירה על כבודם.השיטה ייחודית בכך שהיא מאפשרת להתמודד ביעילות עם בעיות התנהגות מהן סובלים זקנים אלו. מטרות הקורס 1.      המשתלמים יכירו את שיטת התיקוף ואת עקרונותיה 2.      המשתלמים יהיו בעלי מיומנות להפעיל את השיטה ברמה הפרטנית יעדי הקורס  המשתלמים יזהו את השלבים השונים בדמנציה ויתאימו את טכניקות הטיפול המתאימות לכל שלב ע"פ שיטת התיקוף. המשתלמים יכירו שיטות טיפול אחרות וישוו ביניהן לבין שיטת התיקוף. אוכלוסיית היעד  עובדים עם זקנים עם...
  • צרכי אוכלוסיית הזקנים עם דמנציה דורשים הבנה עמוקה ברמה רגשית ומעשית כאחד, מעבר לידע והבנת התופעה. דרושות מיומנויות טיפול והתנהגויות ייחודיות ופיתוח התייחסות מתאימה למגוון מצבים בחיי היום יום של הזקן ומשפחתו. תכני הקורס נבנו תוך התייחסות לצרכים המעשיים של משימות הטיפול המתמשך ובהתאם לגבולות התפקיד, הידע והניסיון של העובדים. אוכלוסיית היעד הקורס מיועד לעובדים סמך מקצועיים העובדים עם זקנים עם ירידה קוגניטיבית ודמנציה מטרות הקורס: הקניית ידע והבנה על מהות מחלות הדמנציה השונות, הקנית מיומנויות לתקשורת וטיפול בזקנים עם ירידה קוגניטיבית ודמנציה. תכני הקורס: מפגש בין העובד לאדם עם דמנציה, ירידה...
  • הקורס נבנה על מנת לתת מענה לצורכיהם של פיזיותרפיסטים המובילים את תחום הפיזיותרפיה במסגרות לטיפול ממושך ובמכונים המשרתים זקנים. לצד הטיפול בזקנים נדרשים מנהלי תחום הפיזיותרפיה לדאוג לקידום התחום בארגונם, לעבוד עם שותפי תפקיד מגוונים ובעלי אינטרסים שונים, לתכנן תוכניות עבודה, לבצען ולהעריכן. קורס זה נבנה על מנת לסייע למנהלי תחום הפיזיותרפיה בשרותים לזקנים להתמודד עם אתגרים אלו. אוכלוסיית יעד:  הקורס מיועד למנהלי שירות בפיזיותרפיה בתחום הגריאטריה. מטרות הקורס o        המשתתפים יגדירו את תפקידם כמנהלי שרות o        המשתתפים יזהו את שותפי התפקיד שלהם בארגון ודרכים לשפר את העבודה עמם. o       ...
  • שיטת התיקוף פותחה ע"י גב' נעמי פייל, עו"ס ומנהלת המכון להכשרה ל-Validation בארצות הברית.השיטה מבוססת על מתן תוקף לרגשותיהם של זקנים עם דמנציה, קבלתם תוך אמפטיה, ושמירה על כבודם.השיטה ייחודית בכך שהיא מאפשרת להתמודד ביעילות עם בעיות התנהגות מהן סובלים זקנים אלו. מטרות הקורס 1.      המשתלמים יכירו את שיטת התיקוף ואת עקרונותיה 2.      המשתלמים יהיו בעלי מיומנות להפעיל את השיטה ברמה הפרטנית יעדי הקורס  המשתלמים יזהו את השלבים השונים בדמנציה ויתאימו את טכניקות הטיפול המתאימות לכל שלב ע"פ שיטת התיקוף. המשתלמים יכירו שיטות טיפול אחרות וישוו ביניהן לבין שיטת התיקוף. אוכלוסיית היעד  עובדים עם זקנים...
  • צרכי אוכלוסיית הזקנים עם דמנציה דורשים הבנה עמוקה ברמה רגשית ומעשית כאחד, מעבר לידע והבנת התופעה. דרושות מיומנויות טיפול והתנהגויות ייחודיות ופיתוח התייחסות מתאימה למגוון מצבים בחיי היום יום של הזקן ומשפחתו. תכני הקורס נבנו תוך התייחסות לצרכים המעשיים של משימות הטיפול המתמשך ובהתאם לגבולות התפקיד, הידע והניסיון של העובדים.    מטרות הקורס: הקניית ידע והבנה על מהות מחלות הדמנציה השונות, הקנית מיומנויות לתקשורת וטיפול בזקנים עם ירידה קוגניטיבית ודמנציה. תכני הקורס:מפגש בין העובד לאדם עם דמנציה      ירידה קוגניטיביתתקשורת ועקרונות טיפול                       משפחת הזקן עם הדמנציה...
  • מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי בסוגיות וגישות הקשורות לנושא האובדן והמוות בעבודה עם זקנים, בני משפחה וצוותים בשירותים לזקנים. הקניית מיומנויות מגוונות להתמודדות אישית ומקצועית בסוגיות של מוות וסוף החיים, פיתוח מודעות, מתן עידוד ולגיטימציה להתמודדות ישירה וגלויה עם אובדן ומוות.נושאי לימוד: עמדות אישיות וחברתיות כלפי המוות. תפיסת המוות בהיבט רב תרבותי כלפי המוות. תהליכי אבל ומשמעותם. אבל אובדן ומוות: תיאוריה ופרקטיקה, אובדן, שכול ומוות במשפחה המזדקנת: תיאוריה ופרקטיקה, ליווי ורחני, אמונות ורוחניות בסוף החיים. החולה הנוטה למות ועקרונות הטיפול הפליאטיבי, דילמות אתיות והבטים משפטיים בסוף החיים,...
  • מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי בהמשגה ותיאוריות בנושא רוחניות בכלל ורוחניות וזקנה בפרט, הקניית ותרגול כלים, מיומנויות והתערבויות מהעולם הרוחני לאיש המקצוע בתחום הזקנה, פיתוח מודעות וגישה חיובית להיבט הרוחני בטיפול בזקנים, בני משפחה וצוות במרכזי יום.נושאי לימוד: מה בין ליווי רוחני וטיפול? הגדרות של רוחניות פסיכוסינטזה - מפת עבודה לשילוב ליווי רוחני בעבודה הטיפולית. כלים של ליווי רוחני - תשאול רוחני ותרגול רוחני, עבודה עם טקסטים שונים, עבודה בכלים יצירתיים, ההיבט הרוחני בעבודת אנשי המקצוע: עבודה סוציאלית, סיעוד, ריפוי בעיסוק, רפואה , ליווי רוחני ובהיבט רב תרבותי ובהיבט היהודי, הצגת מקירם ודיון...
  • אשל, בשיתוף משרד הבריאות, היחידה לפיזיותרפיה מודיעים על  הרשמה להמשך התכנית ללימודים מתקדמים בטיפול בזקנים לפיזיותרפיסטים. העליה בתוחלת החיים בחברה המודרנית יוצרת הזדמנות לפיתוח מגוון שירותים והתמחויות הנותנים מענה לרווחת וצרכי הקשישים. הפיזיותרפיסטים המטפלים בזקנים מתמודדים בעבודתם עם סוגיות של שיקום והשלכותיהן על איכות הטיפול  ואיכות החיים של הזקנים שבטיפולם. מטרת הקורס  המשתלם יכיר היבטים שיקומיים בטיפול פיזיותרפי בזקן.  
  • מטרת הקורס:  הסמכת פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק לעבוד על פי הגישה השיקומית תפקודית הניורו אינטגרטיבית נושאי הקורס: עקרונות הגישה, הדרכת המטפל המקצועי כיצד להוביל מטוןפלים לאורך תהליך השיקום כולו, בראיה הוליסטית, לשם החזרת תפקוד וחיים עצמאיים מוקדם ככל האפשר.