מאגר זכויות

מכיל מידע מפורט על זכויות בתחומים שונים כגון: חוקים, דיני משפחה, זכויות, צוואות, ירושות אפוטרופסות ועוד.  

לקבלת מידע נוסף 
יש לפנות לגב' נעמי קרן, מנהלת המאגר
טלפון: 6557248 – 02   פקס. 5662716 – 02
מען למכתבים: גבעת ג'וינט, ת.ד. 3489 ירושלים, 91034
דוא"ל: NaomiK@jdc.org.il

לחיפוש באתר כל זכות

טקסט חופשי בסוף הדף מאגר מזכויות