הפצת ידע ופרקטיקות

הפצת ידע ופרקטיקות

יחידה זו עוסקת בהפצה ובהטמעה של ידע, פרקטיקות ומודלים להפעלת תכניות בצורה רחבה ומיטבית בקרב אנשי מקצוע בתחום הזקנה, מערכות השירותים, קובעי המדיניות ואנשי מחקר ואקדמיה, תוך העלאת מודעות לנושא הזקנה בקרב הציבור במטרה לשפר את רווחתו ומעמדו של הזקן בישראל.

 

תכניות להעלאת מודעות