מאגר קורסים

מידע אודות קורסים, השתלמויות, ימי עיון ותכניות הכשרה בתחום הזקנה בכל מערכי ההכשרה (לא רק של אשל). המידע מיועד לסטודנטים, עובדים סמך מקצועיים, חוקרים, אנשי מקצוע וכל המתעניינים בלימודים בתחום זה. המאגר מתעדכן מעת לעת.

לקבלת מידע נוסף בנושא מאגר הקורסים  יש לפנות למרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל:
טלפון: 03-5343379   פקס. 03-5340573, דוא"ל: eshelts@jdc.org

 

בחר איזור

נמצאו 43 תוצאות לפי:
שם הקורס תאריך התחלה תאריך סיום ימים ושעות לימוד היקף הקורס מחיר הקורס
14/03/2017
ג
15:00-9:00
מספר שעות: 
90
מספר מפגשים: 
15
500 ש''ח
עיקר עלות הקורס ממוננת ע''י אשל.
הרשמה
22/03/2017 12/07/2017
ה
15:00-9:00
מספר שעות: 
90
מספר מפגשים: 
15
980 ש"ח
הרשמה
20/04/2017 15/06/2017
ה
15:00-9:00
מספר שעות: 
48
מספר מפגשים: 
8
790 ש"ח
הרשמה
25/04/2017 23/05/2017
ד
15:00-9:00
מספר שעות: 
18
מספר מפגשים: 
3
275 ש''ח
הרשמה
26/04/2017 05/07/2017
ד
15:00-9:00
מספר שעות: 
60
מספר מפגשים: 
10
840 ש''ח
עיקר עלות הקורס ממומנת ע''י אשל
הרשמה
27/04/2017 29/06/2017
ה
15:00-9:00
מספר שעות: 
60
מספר מפגשים: 
10
620 ש''ח
הרשמה
27/04/2017 15/06/2017
ה
15:00-9:00
מספר שעות: 
42
מספר מפגשים: 
7
640 ש"ח
הרשמה
08/05/2017 03/07/2017
ב
15:00-9:00
מספר שעות: 
54
מספר מפגשים: 
9
640 ש''ח
הרשמה
11/05/2017 29/06/2017
ה
15:00-9:00
מספר שעות: 
48
מספר מפגשים: 
8
790 ש"ח
הרשמה
14/05/2017 25/06/2017
15:00-9:00
מספר שעות: 
128
מספר מפגשים: 
16
3,500 ש''ח
החזר הוצאות כיסוי עלות ספרי הלימוד,
הרשמה
לחיפוש קורסים בזקנה שאינם של אשל