הכנס השנתי לחדשנות וליצירתיות בזקנה

הכנס השנתי לחדשנות וליצירתיות בזקנה

תכנית היום תפורסם בקרוב