כלים מעשיים לאנשי מקצוע ולבני משפחה מטפלים

כלים מעשיים לאנשי מקצוע ולבני משפחה מטפלים

בדף זה אנשי מקצוע ובני משפחה מטפלים ימצאו כלים מעשיים לעבודה עם זקנים  במטרה לשמר את תפקודם במרחב הביתי. 

תכניות להעלאת מודעות