הזמנה להגשת מועמדות לפרס גליקמן למצוינות - 2018

הזמנה להגשת מועמדות לפרס גליקמן למצוינות - 2018

אנשי המקצוע בתחום הזקנה מבצעים מאמצים רבים לשיפור איכות הטיפול בזקן. כמדי שנה, אנו מתכבדים לפרסם הנחיות להגשת מועמדות לפרס גליקמן לשנת 2018 הניתן ע"י משפחת גליקמן מסן דיאגו-קליפורניה הפועלת שנים רבות לקידום ולעידוד המצוינות בטיפול בזקן במוסד ובקהילה. סכום הפרסים השנתי עומד על 25,000$, ויחולק על פי החלטת הוועדה.

פרס גליקמן יוענק בשנת 2018 לעמותה או גוף המפעילים תכניות ושירותים למען אוכלוסיית זקנים עם דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות ו/או לבני משפחתם המתקיימים בבתי אבות, מרכזי יום או בכל מסגרת אחרת בקהילה. הפרס יחולק בכנס לציון 30 שנה להקמת עמותת עמדא  שיתקיים בחודש נובמבר 2018.  לשם בחירת הזוכים הוקמה ועדה ציבורית בראשותה של הגב' ג'ני ברודסקי.

תנאי סף להגשת מועמדות לפרס גליקמן:

1.      התכנית עוסקת בנושא דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות.
2.      התכנית פועלת לפחות שנתיים מלאות טרם הגשת המועמדות.
3.      התכנית לא פותחה בג'וינט ישראל – אשל או פעלה במימונה.
4.      התכנית לא פותחה על ידי  עמותת עמדא או פעלה במימונה.
5.      הגוף לא זכה בפרס גליקמן בשלוש  השנים האחרונות (2015 ואילך).

הקריטריונים העיקריים לבחינת התכנית:

1.        חדשנות
2.        השפעה ומענה על הצרכים של לפחות אחד מהקהלים: הזקן, בני המשפחה, אנשי מקצוע / סמך מקצועי.
3.        קיים פוטנציאל הפצה והטמעה.
4.        קיימים שיתופי פעולה בין מגזריים ו/או בין משרדיים.

הגשת מועמדות לפרס:
ההגשה תיעשה באמצעות מילוי טופס ההגשה המופיע כאן  והחזרתו לרינת צפדיה בדוא"ל  rinatsf@jdc.org  עד ליום 30 באפריל 2018.
בקשה שתוגש בכל דרך אחרת ושלא בהתאם להנחיות אלה, לא תובא לדיון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרינת צפדיה בדוא"ל rinatsf@jdc.org

להורדת טופס ההגשה ושמירתו במחשב האישי שלכם - לחצו כאן